28 d’abril, 2024

Avantatges del Moodle en comparació amb Classroom

Aquest article s'està redactant i no està acabat. Agraeixo els vostres comentaris.
 
 1.  En primer lloc està la privacitat de les dades dels alumnes. De suma importància, tractant-se de menors d'edat. Al Moodle les podem gestionar com vulguem. El gestor de Classroom té tots els records mundials de sancions per no haver respectat la privacitat. Encara que digui que no compartirà les dades, el seu negoci es basa justament en això. Potser per això no es difícil trobar informes seriosos que ens diuen el contrari.
 2. Amb el Moodle a final de curs podem exportar el nostre curs i aprofitar-ho com a base d'un de nou. Això és especialment important si canviem de centre,  donat que la majoria de docents canvien molt sovint de centre. Amb el Classroom les classes pengen del domini corporatiu i el canvi de domini és summament complexe, si no impossible. De fet ho he intentat molts cops i mai ho he aconseguit. (1)
 3. Amb el Moodle podem compartir els cursos entre docents a la plataforma del Departament anomenada Alexandria (2). No conec res semblant amb la contrapart.
 4. El Moodle té molts tipus de recursos i activitats disponibles per adaptar-se a les necessitats de cada docent (3).
 5. La gestió de les qualificacions, una de les nostres tasques més feixugues, està molt ben resolta amb el Moodle. Des de la qualificació dels qüestionaris, fins a el càlcul de la nota de cada avaluació i del curs, si ho tenim ben configurat, ens estalviem molta feina a l'hora de l'avaluació.
 6. A més aquesta facilitat de gestió de les qualificacions, ens permet que els alumnes puguin en tot moment consultar el seu progrès. Això per un costat ens evita sorpreses i minimitza les reclamacions que altrament rebrem.
 7. Les excepcions dels qüestionaris, per exemple, permeten fer les adaptacions que decideixi el equip docent, afegint per exemple més temps i més intents per al que ho necessiti.
 8. Per fer una recuperació, per exemple, amb el Moodle ho podem fer tan senzill, com afegir un intent a les activitats de les que es tracti.
 9. Permet crea subgrups de classe per qualificar activitats de grups, per exemple per pràctiques, o treballs en grup. (4)
 10. Alguns editorials ens faciliten molt la feixuga feina de preparar els materials de l'alumne per que ja han preparat mecanismes d'importació i integració dels seus materials al Moodle (5) i fins hi tot ens permeten utilitzar el seu propi Moodle (6), el que sembla molt interessant pels professors que hem de canviar cada any de centre. Ignoro si això existeix per la contrapart, imagino que també.
 11. El Moodle és programari de codi obert, GNU (7) amb tots els avantatges que això ens afegeix (8).
 12. Un avantatge important del programari obert, és que cap proveïdor no ens pot obligar a canviar de plataforma. Sempre podrem trobar una forma d'utilitzar els recursos que hem preparat amb tant d'esforç en algun Moodle. No fora el primer cop que guguel decideix tancar un servei, pel motiu que sigui, o que canviï a una versió en el que el nostre material sigui incompatible.

 Notes:

1) Com canviar un curs de Classroom d'escola: https://webdelmaestrocmf.com/portal/como-migrar-tus-clases-en-classroom-de-una-cuenta-a-otra-con-classmigrator/

2) https://alexandria.xtec.cat/

3) Moodle activities https://docs.moodle.org/404/en/Activities

4) Moodle agrupaments https://docs.moodle.org/19/ca/group/groupings

5) https://edubook.vicensvives.com/ca/aplicacions/moodle

6) http://moodle.vicensvives.com/

7) https://ca.wikipedia.org/wiki/Moodle Convé notar que és Llicència Pública General GNU.

8) Avantatges del programari lliure https://xarxanet.org/informatic/noticies/5-avantatges-dutilitzar-el-programari-lliure

31 d’octubre, 2020

Simuladors i altres recursos;

Simuladors d'electricitat:
Llei d'Ohm: https://phet.colorado.edu/es/simulation/ohms-law
Constructor de circuits: https://phet.colorado.edu/es/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab
Electromagnetisme: https://phet.colorado.edu/es/simulation/faradays-law
Generador i motor: https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/faraday/latest/faraday.html?simulation=generator
Experiment motor:
- https://www.youtube.com/watch?v=voHz6sxwQ2Q 4m
- https://www.youtube.com/watch?v=DpJq_LYIlpc 1m
Dossier d'electricitat: https://www.areatecnologia.com/electricidad/
Més: https://sites.google.com/site/tecnoblas1/tecnologia-3o-eso/mecanismos-y-estructuras/simulacion-de-mecanismos

Energia
Controla la energia: https://ree.juegocontrola.com/home/login
Xarxa de transport: http://www.ladorian.es/REE/juego/juego.html
Vehicle elèctric: https://www.ree.es/sites/all/SimuladorVE/simulador.php
Kahoot: https://create.kahoot.it/share/ea792669-5462-4d50-a86a-7b289b5c55cd

Jocs de Màquines: https://www.msichicago.org/play/simplemachines/
Potència treball i energia
Llei de la palanca: https://phet.colorado.edu/es/simulation/balancing-act&locale=ca
Introducció a la palanca: https://www.youtube.com/watch?v=RgRQi8gSAs0 7m
Introducció a les politges: https://www.youtube.com/watch?v=AlAxnplUNH0 7m
Més: https://padlet.com/pensactius/mecanismes

Simuladors de Mecanismes: http://www.gearsket.ch/# (Cliqueu ?)
- Animacions i videos: https://auladetecnologias.blogspot.com/2009/03/simulacion-de-mecanismos.html
- Relatran: (només per ruindous!) https://www.areatecnologia.com/DESCARGAS/SIMULADOR%20DE%20MECANISMOS%20RELATRAN.htm
Més: https://sites.google.com/site/tecnoblas1/tecnologia-3o-eso/mecanismos-y-estructuras/simulacion-de-mecanismos


30 d’octubre, 2020

Extensió del moodle per convertir questionaris (Quizz) a paper i viceversa - Offline quiz activity

 

Proposta realitzada al fòrum d'Agora

1. Introducció
Hi ha un connector (plugin) de moodle que permet imprimir els qüestionaris de moodle amb caselles per marcar, de forma que escanejant els fulls de respostes dels alumnes calcula i incorpora els resultats al moodle.

1.1 Penso que pot ser especialment útil ara que tenim grups d'alumnes ara a casa, ara a l'escola:
https://www.academic-moodle-cooperation.org/fileadmin/user_upload/p_aec/Cheat_Sheets/Carry_out_offline_quizes-EN.pdf

Aprofita les preguntes del banc de preguntes moodle.
Ho fa convertint els qüestionaris de moodle als qüestionaris en paper de AMC auto-multiple-choice: https://www.auto-multiple-choice.net/
Uns qüestionaris que es poden escanejar amb les impresores multifunció de dotació dels instituts directament a un arxiu pdf. Un cop pujat al moodle, amc2moodle corregeix i incorpora a les qualificacions dels moodle.
Exemple d'ús: https://docs.moodle.org/39/en/Offline_quiz_activity#Example

He provat les impresores Minolta de dotació i el pdf resultat de l'escaneig, que es pot desar en un USB o enviar per correu, AMC el pot corregir perfectament.
L'avantatge de amc2moodle sobre AMC és que amb AMC cal tenir dos bancs de preguntes, que cal actualitzar cada cop que es canvia, corregeix o afegeix una pregunta, cal extreure del moodle i tornar a incorporar les dades de cada prova amb molts pasos, mentre que amc2moodle s'ocupa de totes les conversions i funciona directament amb el banc de dades del moodle.

1.2 Un altre ús interessant d'aquesta extensió és que permet introduïr preguntes i qüestionaris al moodle de forma ràpida, directament a partir del format Latex de AMC i del format AMC-TXT, amb una conversió a LaTeX que fa AMC en un sol pas, sense haver d'esperar el temps de resposta del servidor moodle, estalviant recursos del servidor moodle. Tots dos formats son simples arxius de text que es poden preparar amb un senzill editor de text pla o de LaTeX, fins i tot amb un mòbil. Això permet aprofitar els trajectes en transport públic per confeccionar preguntes, sense portar un ordinador.

2. Plugin proposat
aamc2moodle, és una eina automàtica per convertir el qüestionari d'elecció múltiple entre el format LaTeX d'elecció múltiple automàtic i el format XML moodle.
https://github.com/nennigb/amc2moodle
amc2moodle, és un conjunt d’eines per convertir qüestionaris d’elecció múltiple (MCQ)

 • de preguntes en LaTeX de AMC auto-multiple-choice a preguntes de moodle (format XML), consulteu els detalls al fitxer README d’amc2moodle.
 • de preguntes de moodle (format XML) a preguntes en LaTeX AMC auto-multiple-choice, consulteu els detalls al fitxer README de moodle2amc.
La conversió admet equacions, matemàtiques i químiques, per exemple, taules, figures i format de text estàndard. Aquest programari està escrit en python i en XSLT, de manera que el pas de conversió és independent del sistema operatiu. S'ha provat per a moodle 3.x i auto-multiple-choice (v1.0.3-v1.4) i el pas de conversió és independent del sistema operatiu.

El format LaTeX d’elecció múltiple automàtica (amc) és molt útil per preparar preguntes d’elecció múltiple fora de línia i evitar la GUI web de moodle.

3. Cumpliment de les condicions que es demana a Agora, indicades a https://educaciodigital.cat/moodle/moodle/mod/glossary/view.php?id=461&mode=entry&hook=821

a) Interès educatiu i poder ser emprat per TOTS els centres.
Molts centres, sino tots, tenen alumnes del mateix curs confinats i altres al centres.
Confinats uns dies i altres al centre. Els criteris canvien sovint i es difícil saber on podràs fer una activitat per aquest motiu.
El maquinari s'ha anat actualitzant lentament els darrers anys i els ordinadors estàn sovint saturats.
La possibilitat de convertir activitats en virtuals en presencials i viceversa facilitarà molt la situació.

b) No afecti el rendiment global o la seguretat del sistema, i tinguin al darrera un equip de desenvolupament que n'asseguri la continuïtat quan apareguin noves versions de Moodle.
b.1) Estalvia recursos del servidor d'Agora
Utilitzat per moltes universitats i centres de tot el mon.
Instal·lació: https://docs.moodle.org/39/en/Offline_quiz_activity#Installation

c) Llicència GPL v3, legalitat i protecció de dades:

La llicència és GPL v3: https://github.com/nennigb/amc2moodle
Les dades es gestionen al mateix servidor de moodle, no necessita de cap servidor extern.

4. Alternatives

Només converteixen en una direcció, no tenen assistencia a la correcció ni incorporen els resultats a les qualificacions de moodle:
4.1 TeX2Quiz, és un projecte similar per traduir el test d'opcions múltiples a moodle XML, sense connexió amb AMC:
https://github.com/hig3/tex2quiz

4.2 moodle: generació de proves de Moodle mitjançant LaTeX. Un paquet per escriure proves de Moodle a LaTeX. A més de configurar els qüestionaris per a la correcció, el paquet compila un fitxer XML per penjar-lo a un servidor Moodle:
https://www.ctan.org/pkg/moodle

4.3 moodle-mod-automultiplechoice: una interfície per utilitzar AMC al Moodle:
https://github.com/UGA-DAPI/moodle-mod-automultiplechoice

12 d’octubre, 2020

Com corregir tests presencials amb el mòbil

OMR Evaluator és una potent aplicació gratuïta que ens permet generar graelles


de respostes que amb el mòbil escanegem, obtenint el número d'estudiant, la versió del test i les respostes amb molta fiabilitat si els cercles estan totalment emplenats. La clau es pot introduir més tard. Permet fer preguntes amb dues respostes correctes i restar puntuació als errors.

Prèviament haurem d'importar els noms dels estudiants, amb els seus números i grups en un fitxer csv que podem preparar amb un full de càlcul.

Al generar la graella hem d'indicar les característiques de la prova, forma de qualificació i resposta correcte.

Un cop escanejats tindrem les qualificacions que podrem exportar i afegir al nostre sistema preferit.

Només haurem d'afegir la graella de correcció a la nostra prova i informar als estudiants del seu número i forma de contestar

Com funciona https://www.youtube.com/watch?v=pW9heQVDksI

Generació de proves 


Examen és una plantilla de LibreOffice Base que permet preparar tantes versions de la nostra prova com vulguem amb molts tipus de preguntes que poden incloure imatges i ens genera un document Writer amb cada versió i la seva clau de respostes, que podem introduir a la graella de OMR.

Permet triar preguntes de la base de dades per temes i unitats especificant els tipus de preguntes que volem triar. Llavors ordena les preguntes aleatòriament. Que també podem importar d'un full de càlcul. El que no ordena aleatòriament són les respostes, per això haurem de vigilar que les nostres respostes tinguin diferents opcions, per que si no la resposta a totes les preguntes de les nostres proves podria ser la mateixa.

Si la nostra prova ocupa només una pàgina, podem afegir a la capçalera d'aquest document la graella de correcció preparada amb OMR per que surti a totes les pàgines, vigilant que no tapi alguna de les imatges de les preguntes. Llavors podem imprimir només les pàgines senars, anversos, per imprimir la nostra prova, i entrar les respostes, o claus a OMR.

Captures de pantalla i codi font

Retocant el codi de VisualBasic podem modificar la plantilla al nostre gust.

Col·locació dels estudiants

Si preparem 5 versions diferents de la prova, podem preparar una graella per repartir les versions de forma que cap estudiant tingui al seu voltant una prova igual que la seva. Veieu el Teorema dels quatre colors.

Instruccions als estudiants

Exemple d'instruccions per donar als estudiants en el moment de la prova:

Utilitzeu un bolígraf negre o blau fosc.
1. Poseu el nom i la data a sota amb lletra molt clara.
2. A "Versió" ompliu TOT el cercle de la xifra indicada al vostre full.
3. A "Estudiant" escriviu el vostre número de 3 xifres, a les caselles quadrades i ompliu el cercle del mateix número de cada columna. Podeu anotar aquest número per properes proves.
4. Ompliu el cercle de la Resposta correcte.
Puntuació:
Cada resposta correcte suma 1 punt. Cada resposta incorrecta resta 0,25 punts.

També cal que informen als estudiants del seu número si no ho hem fet prèviament.

Convindrà tenir fulls de prova de sobres per si els estudiants volen canviar les seves respostes abans de lliurar la prova.

Actualització: https://www.auto-multiple-choice.net/ és una solució més robusta i lliure, amb un sol programa, amb moltes més possibilitats, però en lloc del mòbil, amb un escànner que generi un pdf, com el Konica dels instituts de Catalunya.

Una altre amc2moodle
18 d’abril, 2020

Construeix la teva pròpia impressora 3D

Interessant vídeo que ens ensenya com construir la nostra pròpia impressora per un cost reduït

21 de novembre, 2017

Instal·lació de MPABX a Ubuntu 14.04 o superior

MPLAB X IDE és un programari que s'executa en un PC (Windows®, Mac OS®, Linux®) per desenvolupar aplicacions per a microcontroladors Microchip. És un entorn de desenvolupament integrat (IDE), ja que proporciona un únic "entorn" que inclou diverses eines per desenvolupar codi per a microcontroladors encastats.


Per descarregar MPLAB podem anar a http://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide , a la pestanya Downloads

Canviem X.XX per 4.10 o el que toqui
tar -xvf MPLABX-vX.XX-linux-installer.tar
chmod u+x MPLABX-vX.XX-linux-installer.sh
sudo apt-get install libc6:i386 libx11-6:i386 libxext6:i386 libstdc++6:i386 libexpat1:i386
sudo ./MPLABX-vX.XX-linux-installer.sh


Més informació: http://microchipdeveloper.com/install:mplabx-lin64

Nota: Si dóna aquest error:

These 32 bit libraries were not found and are needed for MPLAB X to run:
libstdc++.so
libexpat.so
libX11.so
libXext.so


És per que no hem fet el pas previ:
sudo apt-get install libc6:i386 libx11-6:i386 libxext6:i386 libstdc++6:i386 libexpat1:i386

Si volem instal·lar el compilador XC per a MCUs de 8 bits, el trobem aquí: http://www.microchip.com/mplab/compilers
wget http://www.microchip.com/mplabxc8linux
chmod u+x xc8-v1.45-full-install-linux-installer.run
sudo ./xc8-v1.45-full-install-linux-installer.run


Temes relacionats:
Instal·lació de gpsim / error while loading shared libraries
How-to: Program PICs using Linux
Linux terminal only PIC programming
 

21 de juny, 2017

SCORM, 2. Preparació de paquets, ExeLearning

Hi ha una pila d'eines per a preparar paquets SCORM, i algunes són lliures. La que més em sona darrerament és ExeLearning. He trobat força documentació però sempre trobava algun petit problema, fins fa uns dies. Entraré només en els punts més rellevants i per als detalls us dirigiré al material de referència.
Podem baixar diverses variants del programari per a Linux, Mac i alguna altre cosa rara que es resisteix a desaparèixer.

Per a instal·lar-ho a Ubuntu 16.04 he fet:
  sudo add-apt-repository ppa:exelearning/exelearning
 sudo apt-get update
 sudo apt-get install intef-exe
 I per a executar-ho: $:exe
Per a les primeres proves no canviarem gaire les opcions per omissió a la pestanya "Propietats". Més endavant ja hi tornarem.

Triarem un estil que ens agradi.

Per començar afegirem alguna pàgina a l'arbre de l'esquerra.

El que pocs documents expliquen és com afegir els continguts. Un cop afegida una pàgina, cal anar a la pestanya "Autoria" i afegir algun iDevice clicant-hi dos cops. Comencem amb "Text lliure" i Qüestió múltiple. Al text afegirem els continguts que volem exposar i al final afegirem algunes preguntes per tenir una realimentació de cada alumne.
Desem el paquet, l'exportem en format SCORM i el pugem a Moodle o al nostre LMS.

En el proper apunt parlarem de com compartir els paquets.

20 de juny, 2017

SCORM, 1. Avantatges

Els paquets SCORM son recursos didàctics en un format normalitzat molt utilitzat que ens ofereixen una sèrie d'avantatges:
 • Es poden importar en altres LMS a més del Moodle
 • Són més estables que les còpies de seguretat dels LMS quan aquests canvien de versió
 • Tenen el seu propi sistema de navegació interna
 • Proporcionen a l'estudiant i al professor un seguiment de les parts estudiades
 • Permeten afegir preguntes i altres tipus d'activitats i passar les qualificacions al LMS
 • Permeten desar i compartir els recursos entre docents i institucions
En el proper apunt parlarem de com preparar paquets SCORM

17 de juny, 2015

Moodle Quizz - 2a part - Cloze

Preguntes d'omplenar text

Ja vàrem veure la potència dels qüestionaris del Moodle. Però ens vàrem deixar una part important, les preguntes d'omplenar text.

Per veure com funcionen, ho farem igual, important una plantilla preparada,

Però ara no podem exportar com a GIFT sinò que haurem de fer-ho com a XML del Moodle, ja que els altres formats no ens ho permeten.

Així que vinga, importeu aquesta plantilla, trieu una Categoria de prova i endavant!

L'altre opció és agafar una o més de les linieas d'aquesta plantilla de text i afegir una Pregunta Cloze, i afegir-li un títol.

Ara, com amb la plantilla anterior, podeu midificar-la al mòbil, la tauleta o on volgueu, sense necesitat de connexió afegint i editant les vostres preguntes, amb qualsevol de les dues opcions anteriors.

El resultat ha de ser alguna cosa així, en el cas de la segona opció:25 de novembre, 2014

Moodle Quizz - DiM 1-12-14

Una estratègia molt antiga que em resulta útil per a preparar qüestionaris de Moodle.

Preparem un qüestionari amb una o dues preguntes de cada tipus i omplim els camps amb una descripció del que fan, per exemple, posarem:
 • Enunciat d'una pregunta múltiple
 • Resposta correcta d'una pregunta múltiple
 • Resposta incorrecta d'una pregunta múltiple
 • Enunciat d'una pregunta Cert o Fals
 • Resposta certa d'una pregunta Cert o Fals 
I així fins a tots els tipus de preguntes que volem utilitzar.
Llavors ho exportem en format GIFT.
Tindrem així una plantilla que podrem utilitzar per a preparar preguntes en un fitxer de text sense necessitat de tenir el Moodle disponible.
Així podem preparar preguntes a la tauleta, al mòbil, al tren o a la platja, que importarem en un altre moment.

De fet encara millor si elimineu tota una sèrie de codis que el format GIFT afegeix però no són necessaris.

Fins i tot podem indicar la categoria a la que volem que s'importin les preguntes i podem barrejar les categories al mateix fitxer de text.
Preparar aquesta plantilla, a més és ideal per entendre les moltes possibilitats dels Qüestionaris del Moodle.

Per si no ho volem fer, aquí teniu la meva plantilla.
He tret casi tots els codis que no són necessaris per les màquines per que sigui més agradable i fàcil  per nosaltres (les persones).
 • Editeu-la afegiu les vostres preguntes
 • Importeu-la al vostre Moodle
 • I desitjo que tingueu més temps per coses més agradable que corregir.
Per acabar una cosa més:
Val la pena dedicar un temps a entendre bé com funciona l'apartat Qualificacions del Moodle, quant el controlem, ens estalviarem fer càlculs amb presses abans de l'avaluació. És molt flexible i permet afegir notes manuals d'actitud, entre moltes altres possibilitats. Permet ensenyar i amagar les notes als alumnes de forma segura i privada 24 hores / 365 dies.

Nota: Aquesta és una comunicació de la 28 Jornada DiM

Types and Catgories (video)


https://www.youtube.com/watch?v=YQEx0PxRb4c

Actualització, 21/11/2020: test2gift Moodle test creator permet generar un fitxer gift llest per a importar preguntes a moodle amb un format més senzill que pot ser útil per generar tests al mòbil, per exemple.

07 de novembre, 2012

EduWikiLab, eSPAI cOL·LABORATIU

EduWikiLab és un recull de pràctiques de laboratori per a l'ensenyament de les Ciències Experimentals i Aplicades. realitzat per i per a professors/es i mestres. Hi trobaràs diferents tipologies de pràctiques catalogades, juntament amb comentaris de professorat que les ha dut a terme a l'aula. Tu mateix/a pots participar afegint els teus materials o editant els continguts, només et demanem que abans donis un cop d'ull als Consells per a Col·laboradors.

EduWikiLab

http://eduwikilab.wikispaces.com/

25 d’octubre, 2012

No t'ho creguis a la primeraRealitat i ficció al vídeo i imatge digital. Voleu entendre com es fan servir les màscares en l'edició de vídeo digital i per què els presentadors de televisió no porten mai americanes verdes?

22 de setembre, 2012

Orientació

Qestudio http://www.qestudio.cat/ és una revista en línia amb respostes clares i pròximes al jovent