21 de novembre, 2017

Instal·lació de MPABX a Ubuntu 14.04 o superior

MPLAB X IDE és un programari que s'executa en un PC (Windows®, Mac OS®, Linux®) per desenvolupar aplicacions per a microcontroladors Microchip. És un entorn de desenvolupament integrat (IDE), ja que proporciona un únic "entorn" que inclou diverses eines per desenvolupar codi per a microcontroladors encastats.


Per descarregar MPLAB podem anar a http://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide , a la pestanya Downloads

Canviem X.XX per 4.10 o el que toqui
tar -xvf MPLABX-vX.XX-linux-installer.tar
chmod u+x MPLABX-vX.XX-linux-installer.sh
sudo apt-get install libc6:i386 libx11-6:i386 libxext6:i386 libstdc++6:i386 libexpat1:i386
sudo ./MPLABX-vX.XX-linux-installer.sh


Més informació: http://microchipdeveloper.com/install:mplabx-lin64

Nota: Si dóna aquest error:

These 32 bit libraries were not found and are needed for MPLAB X to run:
libstdc++.so
libexpat.so
libX11.so
libXext.so


És per que no hem fet el pas previ:
sudo apt-get install libc6:i386 libx11-6:i386 libxext6:i386 libstdc++6:i386 libexpat1:i386

Si volem instal·lar el compilador XC per a MCUs de 8 bits, el trobem aquí: http://www.microchip.com/mplab/compilers
wget http://www.microchip.com/mplabxc8linux
chmod u+x xc8-v1.45-full-install-linux-installer.run
sudo ./xc8-v1.45-full-install-linux-installer.run


Temes relacionats:
Instal·lació de gpsim / error while loading shared libraries
How-to: Program PICs using Linux
Linux terminal only PIC programming
 

1 comentari:

  1. Are you associated with Bithumb? Have you been tripping over unwanted obstructions in connecting with a server in Bithumb? Is this obstruction giving you a jumble? Don't worry if this is the case because a whole team of specialists is at your service. Dial Bithumb Support Number at 1-800-665-6722 to avail the services of an elite professional. The representative at Bithumb helps you out in every possible manner.Visit website:- http://www.cryptophonesupport.com/exchange/bithumb

    ResponSuprimeix