20 de juny, 2017

SCORM, 1. Avantatges

Els paquets SCORM son recursos didàctics en un format normalitzat molt utilitzat que ens ofereixen una sèrie d'avantatges:
  • Es poden importar en altres LMS a més del Moodle
  • Són més estables que les còpies de seguretat dels LMS quan aquests canvien de versió
  • Tenen el seu propi sistema de navegació interna
  • Proporcionen a l'estudiant i al professor un seguiment de les parts estudiades
  • Permeten afegir preguntes i altres tipus d'activitats i passar les qualificacions al LMS
  • Permeten desar i compartir els recursos entre docents i institucions
En el proper apunt parlarem de com preparar paquets SCORM

1 comentari: